استان اردبیل یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود

کاهش ۱۰ درصدی سرقت در سطح استان اردبیل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: حمایت از مراکز دامپروری استان اردبیل از اولویت‌های سیاست وزارت جهاد کشاورزی است و این مراکز حمایت ویژه‌ای خواهند شد. وی افزود: استان اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود و سالانه با تولید 240 هزار تن شیر خام رتبه 14 کشور را دارد

کاهش ۱۰ درصدی سرقت در سطح استان اردبیل