تصاویر | آتش‌سوزی گسترده واشنگتن از کنترل آتش نشانان خارج شد

کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی
آتش‌سوزی گسترده در ایالت‌های اورگان و واشنگتن آمریکا از کنترل آتش نشانان خارج شده و مردم این مناطق آن را با آتش‌سوزی سال ۱۹۸۰ بعد از فوران یک کوه آتشفشانی مقایسه می‌کنند.

کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی