گفت‌وگو با بازیگر نقش آیت‌الله هاشمی در «معمای شاه»

کاهش اندک قیمت نفت
حسین باقریان بازیگر نقش آیت‌الله رفسنجانی در «معمای شاه» می‌گوید به صرف شباهت چهره این نقش را بازی نکرده و چون تجربیات دیگری در زمینه بازیگری داشته از سوی ورزی برای این نقش انتخاب شده است.

کاهش اندک قیمت نفت