آمادگی مراکز تحت نظارت بهزیستی لرستان در خصوص اسکان افراد بی‌سرپناه

کامیون، پراید را زیر گرفت و ۳ کشته و مجروح بر جای گذاشت
مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: به علت برودت هوا، مراکز شلتر تحت نظارت بهزیستی آماده پذیرش واسکان افراد بی سرپناه و کارتن خواب می باشند.

کامیون، پراید را زیر گرفت و ۳ کشته و مجروح بر جای گذاشت