تصاویر | تظاهرات همسران عصبانی نظامیان ارتش فرانسه

کافئین باعث می‌شود بدن‌تان مرتب شیرینی بخواهد!
ده‌ها نفر از همسران نظامیان فرانسوی، در اعتراض به شرایط اسفناک کاری در ارتش فرانسه، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات در پاریس برگزار شد و سازماندهی آن، به عهده سازمانی به نام زنان عصبانی سربازها بود که حدود ۵۲۰۰ عضو دارد.

کافئین باعث می‌شود بدن‌تان مرتب شیرینی بخواهد!