بازداشت استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به دلیل توهین به مقدسات

کارگردان «ماجرای نیمروز»: امروز در هجمه فیلم‌های اجتماعی واقع‌نما، جای ملاقلی‌پور خالی است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یکی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به اتهام توهین به مقدسات خبر داد.

کارگردان «ماجرای نیمروز»: امروز در هجمه فیلم‌های اجتماعی واقع‌نما، جای ملاقلی‌پور خالی است