سردار مرتضی کشکولی: از بدو انقلاب ریشه‌ فتنه پایه گذاری شده بود

کارگردان «خانه پاکیزه»: وقتی برای ناز کردن ستاره‌ها را نداشتم
مهر نوشت: فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان گفت: مردم در حماسه ۹ دی چشم فتنه را کور کردند

کارگردان «خانه پاکیزه»: وقتی برای ناز کردن ستاره‌ها را نداشتم