قالیباف: سیاست‌زده‌ها از تهران به عنوان شهر سوخته نام می‌برند

کارگاه‌ چند منظوره تولیدی و حمایتی ناشنوایان در استان اردبیل راه اندازی می شود
ایسنا نوشت: شهردار تهران با اشاره به توسعه خطوط مترو و توسعه حمل‌ونقل عمومی، تاکید کرد: تهران ظرف ١٢ سال گذشته براساس برنامه‌ای مدون به پیش رفته است.

کارگاه‌ چند منظوره تولیدی و حمایتی ناشنوایان در استان اردبیل راه اندازی می شود