عکسی که ناسا از برخورد دو کهکشان منتشر کرد

کاربران خبرآنلاین پاسخ دادند؛برای دهه ۷۰ ای‌ها علم بهتر است یا ثروت؟
ناسا تصویری از برخورد شگفت انگیز دو کهکشان با یکدیگر منتشر کرده است.

کاربران خبرآنلاین پاسخ دادند؛برای دهه ۷۰ ای‌ها علم بهتر است یا ثروت؟