فیلم | بهره‌برداری از ۱۷۶طرح عمرانی در بجنورد با حضور وزیر آموزش و پرورش

«کابوس‌ها» در ویترین کتابفروشی‌ها
با اعتباری بالغ بر ۱۰۵میلیارد تومان و با حضور سید محمدبطحایی وزیر آموزش و پرورش و نماینده هیات دولت از ۱۷۶طرح عمرانی شهرستان بجنورد بهره برداری شد.

«کابوس‌ها» در ویترین کتابفروشی‌ها