دادگاه بین‌المللی لاهه علیه روسیه حکم داده است

ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است
دادگاه کیفری بین المللی لاهه الحاق کریمه به روسیه را با جنگ در اوکراین و اشغال خاک آن برابر دانسته است.

ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است