جو بایدن: ترامپ نژادپرستان را جسورتر کرده است

چینی‌ها چطور از هوش مصنوعی پول درمی‌آورند؟
مهر نوشت: معاون اول رئیس جمهور پیشین آمریکا، «دونالد ترامپ» را باعث جسورتر شدن نژادپرستان سفید پوست شده است.

چینی‌ها چطور از هوش مصنوعی پول درمی‌آورند؟