خوردبین: تراکتوری‌ها شوخی می‌کنند

چیت‌چیان: دیگر روستای بدون برق نخواهیم داشت
سرپرست پرسپولیس گفت: پرسپولیس راه خودش را پیدا کرده و به این راحتی نمی‌توانند آن را از مسیر خارج کنند.

چیت‌چیان: دیگر روستای بدون برق نخواهیم داشت