امکان مذاکرات تکنیکی صنایع پیچیده در پسابرجام

چگونگی تحقیق در علوم انسانی در ۵۲۸ صفحه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در فضای پسابرجام امکان مذاکره تکنیکی صنایع پیچیده بیشتر فراهم است، گفت: تمام تلاش خود را در دولت دوازدهم در راستای قانون حداکثر استفاده از توان داخل به کار می‌بندیم.

چگونگی تحقیق در علوم انسانی در ۵۲۸ صفحه