اختلال‌عجیب در پرواز تهران-مشهد؛ آژانس برای پروازی بلیت‌فروخت که وجود ندارد!/مسافران‌سرگردان در مهرآباد

چه کسی مسئولیت حمله لندن را برعهده گرفت؟
در ادامه تاخیر در پروازهای هواپیماها، صد ها مسافر هم اکنون در ترمینال 4 مهرآباد سرگردان شده‌اند.

چه کسی مسئولیت حمله لندن را برعهده گرفت؟