محمود صادقی در جلسه بازپرسی در دادسرا چه گفت؟

چه کسی به نمایندگی از دولت روحانی در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو حضور داشت؟
تسنیم نوشت:وکیل مدافع محمود صادقی جزئیات مطرح شده از سوی موکلش در جلسه بازپرسی را تشریح کرد.

چه کسی به نمایندگی از دولت روحانی در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو حضور داشت؟