سفیرآمریکا درلبنان:یک طرف به تنهائی نمی تواند از توافق هسته ای با ایران دست بکشد

چه کسانی به دنبال ورود به کابینه ترامپ هستند
ایرنا نوشت: « الیزابت ریچارد» سفیر آمریکا در لبنان تاکید کرد: یک گروه متشکل از چند کشور ( گروه 1+5) توافق هسته ای با ایران را امضا کرده اند و یک طرف به تنهائی نمی تواند از این تصمیم دست بکشد.

چه کسانی به دنبال ورود به کابینه ترامپ هستند

دانلود مستقیم تلگرام فارسی