خانواده نادر قاضی‌پور پناهنده شده‌اند؟ /نماینده ارومیه شب‌ها در مجلس می‌خوابد

چه ساعتی آلوده‌ترین زمان هوای تهران است؟/ تخت بخوابید!
غلامرضا تاج‌گردون نماینده مجلس دهم در اینستاگرام خود از پناهنده نشدن خانواده قاضی‌پور نماینده پرحاشیه به یکی از کشورهای اروپایی خبرداد.

چه ساعتی آلوده‌ترین زمان هوای تهران است؟/ تخت بخوابید!

واتساپ جی بی