فیلم | گل دیدنی علی دایی به سوریه در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸

چه زمانی بخوابیم؟ / خواب زیاد، سردی مزاج می‌آورد
گل دیدنی علی دایی به سوریه در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را در ویدئوی زیر ببینید.

چه زمانی بخوابیم؟ / خواب زیاد، سردی مزاج می‌آورد