اظهارات اردوغان درباره رأی‌گیری پارلمان اتحادیه اروپا

چهره‌های مطرح فوتبال ایران در مراسم ختم دختر سلطان استقلال
مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه گفت: رای گیری پارلمان اروپا برای عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا در نظر مردم ترکیه بی ارزش است.

چهره‌های مطرح فوتبال ایران در مراسم ختم دختر سلطان استقلال