تصاویر | این عکس‌ها به فاصله یک روز گرفته شده!

چهره‌هایی که تا امروز برای انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرده‌اند/ عکس
در تصاویر زیر از شلوغی و همهمه روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ تا سکوت و سکون روز یکم فروردین ۱۳۹۶ تهران را ببینید.

چهره‌هایی که تا امروز برای انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرده‌اند/ عکس