مراسم برترین‌های فوتسال/وحید لطفی بهترین بازیکن زیر 20 سال شد

چهار کشور دیگر نمایندگان خود را به اسکار معرفی کردند/ میشاییل هانکه هم به مدعیان پیوست
در مراسم برترین‌های فوتسال تیم دانشگاه آزاد عنوان بهترین باشگاه در زمینه بانوان را به دست آورد و سارا شیربیگی هم خانم گل شد.

چهار کشور دیگر نمایندگان خود را به اسکار معرفی کردند/ میشاییل هانکه هم به مدعیان پیوست