گشت و گذار بر فراز قطب شمال آشفته‌ زحل/عکس روز ناسا

چهار نمایش تازه در تئاتر شهر
مرحله‌ آخر ماموریت کاسینی به دور سیاره‌ زحل آغاز شده است. این مرحله که به نام Grand Finale یا پایان بزرگ شناخته می‌شود به کاسینی اجازه می‌دهد که بتواند با دقت خیلی زیاد و بی‌سابقه، این سیاره و بعضی از اقمار و حلقه‌های آن را مطالعه کند.

چهار نمایش تازه در تئاتر شهر