فوتبال سرشار از محبت؛ همه کمک‌ها به تیم از دست‌رفته برزیلی

چهار میلیون پوند برای دست‌نوشته سمفونی «رستاخیز» / عکس
کمک‌های زیادی قرار است به تیم برزیلی چاپه کوئنسه انجام گیرد.

چهار میلیون پوند برای دست‌نوشته سمفونی «رستاخیز» / عکس