عکس| تسلیت سردار سلیمانی به همسر آیت الله هاشمی

چهارنبه ۲۲ دی؛ مدارس تهران باز است
سردار حاج قاسم سلیمانی به همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی تسلیت گفت و با فرزندان ایشان ابراز همدردی کرد.

چهارنبه ۲۲ دی؛ مدارس تهران باز است