آسیا، زیر پای نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری ایران

چند سئوال از حاجی فتح‌‌‌‌‌الله آبی‌ها که خود را فاتح ۹۰ فردوسی‌پور می‌داند
نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری ایران با اقتدار بر بام آسیا ایستادند.

چند سئوال از حاجی فتح‌‌‌‌‌الله آبی‌ها که خود را فاتح ۹۰ فردوسی‌پور می‌داند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر