ساخت «پیچ خطرناک و برهه حساس»

چطور در کسب و کار همه چیز به طور بهینه هزینه می‌شود؟
هر ایرانی بارها از مسئولان، روزنامه‌نگاران، مدیران دولتی و حتی روشنفکران عبارت‌هایی نظیر «پیچ خطرناک»، «برهه حساس» یا «برهه تاریخی» را شنیده است. صورت کلی جمله این است: «ما در این پیچ خطرناک/مقطع حساس/برهه تاریخی/برهه حساس، وظیفه داریم …، باید … کنیم، و نمی‌توانیم …». شما خودتان می‌توانید جای سه‌نقطه‌ها را با انواع عبارات پر کنید ولی ساختار کلی تغییر خاصی نمی‌کند.

چطور در کسب و کار همه چیز به طور بهینه هزینه می‌شود؟