قشم رکورد زد/ نیم میلیون نفر مسافر نوروزی به قشم رفتند

چطور بدنتان را با تغییر ساعت تطبیق دهید؟
مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی قشم‌، گفت: آمار مسافرین اعزام و پذیرش شده در این فرودگاه با احتساب ٢٩ اسفند سال ۱۳۹۵ از مرز نیم میلیون نفر در سال برای اولین بار می‌گذرد.

چطور بدنتان را با تغییر ساعت تطبیق دهید؟