تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان

چشم انداز مثبت برای صنعت حفاری نفت ایران
کانال روزنامه پیروزی نوشت:خانواده هادی نوروزی با حضور بر سر مزار کاپیتان سابق پرسپولیس مراسم شب یلدا را برگزار کردند.

چشم انداز مثبت برای صنعت حفاری نفت ایران