تصاویر | درمان حیوانات با طب سوزنی

چرا نمی‌توانم از قهرمانی حسن یزدانی خوشحال باشم؟
مرکز درمان و بازپروری حیوانات در شانگهای چین از طب سوزنی برای درمان بیماری و دردهای حیوانات استفاده می‌کند. طب سوزنی که قرن‌ها است برای انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد اکنون بر روی حیوانات نیز کاربرد دارد.

چرا نمی‌توانم از قهرمانی حسن یزدانی خوشحال باشم؟