اینفوگرافیک | وضعیت صادرات نفت خام ایران در دولت دهم و یازدهم

چرا حماس تن به عقب نشینی داد؟
در اینفوگرافیک زیر متوسط صادرات نفت خام ایران از بهار سال ۸۸ تا پاییز سال ۹۵ را می‌بینید.

چرا حماس تن به عقب نشینی داد؟