انجام آزمایش‌های جدید روی تلسکوپ فضایی جایگزین هابل

چرا تحویل سال جدید ساعت 13:58 روز دوشنبه ۳۰ اسفند است؟
تکنسین‌هایی که در حال بازرسی از تلسکوپ فضایی بزرگ جیمز وب و آینه‌های طلایی بزرگ آن هستند از نورهای مخصوص برای بازرسی از آن استفاده کردند.

چرا تحویل سال جدید ساعت 13:58 روز دوشنبه ۳۰ اسفند است؟