عکس | ۵۶ سال قبل؛ یک پمپ بنزین در تهران

چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می‌خواهد؟
در عکس زیر پمپ بنزین دروازه دولت تهران در سال ۱۳۴۰ را می‌بینید.

چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می‌خواهد؟