تصاویر | تکثیر و پرورش تمساح پوزه کوتاه در چابهار‎

چرا ایران از فرصت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه استفاده نکرد؟
مرکز تحقیقات زیست محیطی تمساح پوزه کوتاه مردابی (به زبان بلوچی گاندو) در روستای ریکوکش درفاصله 120 کیلومتری چابهار – راسک محل تکثیر و پرورش این گونه نادر جانوری است.

چرا ایران از فرصت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه استفاده نکرد؟