دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان

چرا «آشغال‌های دوست داشتنی» به جشنواره‌های خارجی نرفت؟
ایرنا نوشت: مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: 11 شهرستان خوزستان روز جمعه دمای 49 و 50 درجه دارند.

چرا «آشغال‌های دوست داشتنی» به جشنواره‌های خارجی نرفت؟