کارگردان فیلم جکی‌ چان در ایران/ «جدایی نادر از سیمین» را خیلی دوست دارم

چراغ سبز وزیر خارجه انگلیس برای همراهی آمریکا علیه سوریه
تدی چان کارگردان هنگ‌کنگی یکی از مهمانان حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر بود.

چراغ سبز وزیر خارجه انگلیس برای همراهی آمریکا علیه سوریه