اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری اموال بابک زنجانی

چاووش اوغلو: 350 دیپلمات ترک اخراج شده‌اند
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه درباره اقدامات انجام شده این بانک برای بازپس گیری منابع مالی بابک زنجانی توضیح داد.

چاووش اوغلو: 350 دیپلمات ترک اخراج شده‌اند