ارکستر بزرگ موسیقی سنتی فارس راه اندازی شد

چالش های پیش روی پانزدهمین استاندار
«خبرجنوب» نوشت: شب گذشته با حضور حسین بهروزی نیا از اساتید بنام موسیقی سنتی ایران، ارکستر بزرگ موسیقی فارس به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

چالش های پیش روی پانزدهمین استاندار