اینفوگرافیک | عملکرد وزارت ارشاد اسلامی در حوزه نمایش

چالش سنت و مدرنیسم در یک نمایشگاه نقاشی
در اینفوگرافیک زیر عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم در حوزه نمایش را می‌بینید.

چالش سنت و مدرنیسم در یک نمایشگاه نقاشی