ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) به سامراء رسید

چالش‌های گلر اول پرسپولیس در تیم کارلوس کی‌روش
حرم عسکریین، آرامگاه ابوالحسن علی بن محمد ع امام دهم و ابو محمد حسن بن علی ع امام یازدهم شیعیان (معروف به عسکریین) در سامرای عراق است.

چالش‌های گلر اول پرسپولیس در تیم کارلوس کی‌روش