دردسر زندگی تهرانی‌های مجاور فرودگاه مهرآباد/ از تصادفات در مسیرهای ورود ممنوع تا سروصدای هواپیماها

چاره مجلس برای صندوق بازنشستگی فولاد؛ به وزارت رفاه منتقل می‌شود
ساکنان همجوار فرودگاه مهرآباد واقع در غرب تهران، دارای مشکلات زیادی هستند که در جلسه اخیر کمیته نظارت شورای شهر پایتخت بررسی شده‌است.

چاره مجلس برای صندوق بازنشستگی فولاد؛ به وزارت رفاه منتقل می‌شود