نمایشگاه خودرو تهران تهدید شد

پیگیری جلسات شورای همگرایی اصولگرایان توسط آیت‌الله موحدی‌کرمانی و مصباحی‌مقدم
میزان نوشت: قرعه برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو در حالی پس از حدود 12 سال به نام پایتخت نشینان افتاده که حاشیه های برگزاری این رویداد خودرویی به نوعی شیرینی آن را برای تهرانی ها کم اثر کرده است.

پیگیری جلسات شورای همگرایی اصولگرایان توسط آیت‌الله موحدی‌کرمانی و مصباحی‌مقدم