قرارداد خرید هواپیما وارد چرخه اجرا شد

پیکان 2 – فولاد یک/ بالاخره ساسان انصاری گل نزد!
وزیر راه و شهرسازی در بیانیه ای نوشت: امضای این قراردادها در این شرایط که برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی در مرحله تردید جدی قرار گرفته است، یکبار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای بدست آمده را گوشزد می‌کند.

پیکان 2 – فولاد یک/ بالاخره ساسان انصاری گل نزد!