چطور از موبایل و تبلت‌تان برای سلامتی استفاده کنید؟

پیوندِ شهریور و مهر ساکنین البرز، آذربایجان‌غربی و لرستان با کتاب
این روز‌ها تلفن همراه هوشمند همراه همیشگی ما است و بسیاری می‌گویند،این وسایل مار را از فعالیت و تحرک روزمره و فیزیکی بازداشته‌اند. اما این تنها بخشی از واقعیت است و به نحوه استفاده ما از این وسایل باز می‌گردد.

پیوندِ شهریور و مهر ساکنین البرز، آذربایجان‌غربی و لرستان با کتاب