شروع اکران «متفقین» با بازی بردپیت و ماریون کوتیار/ استقبال از «جانواران شگفت‌انگیز…»

پیش‌بینی مشاور عالی رهبر انقلاب: در همین قرن شاهد برقراری حکومت اسلامی به مرکزیت ایران خواهیم بود
«جانوران‌شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» محصول کمپانی برادران وارنر به فروش 300 میلیون دلاری دست پیدا کند و این در حالی‌ست که «متفقین» با بازی برد پیت و ماریون کوتیار به جمع فیلم‌های در حال اکران پیوسته است.

پیش‌بینی مشاور عالی رهبر انقلاب: در همین قرن شاهد برقراری حکومت اسلامی به مرکزیت ایران خواهیم بود