سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت

پیشکسوت و استاد رسانه تبریز دارفانی را وداع گفت
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی‌عام جهت انجام افزایش سرمایه طی هشت ماه امسال ۱۴۹هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال است.

پیشکسوت و استاد رسانه تبریز دارفانی را وداع گفت