مدیرکل ورزش و جوانان گیلان: هرچقدر در ورزش سرمایه گذاری کنیم هزینه های درمان و دارو کاهش می یابد

پیشوازی از بهار با اجرای موسیقی محلی در رشت
هویت ورزش همگانی این است که از کودکان تا افراد مسن می توانند ورزش کنند به خصوص کسانی که دارای فقر حرکتی هستند.

پیشوازی از بهار با اجرای موسیقی محلی در رشت