زنگ خطر تروریسم در ایتالیا به صدا درآمد

پیشنهاد حذف سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده عادلانه نیست
ایرنا نوشت: سرویس های اطلاعاتی ایتالیا از خطر احتمال سوء قصدهای تروریستی در خاک این کشور هشدار داده و اعلام کردند : خطر وقوع حملات تروریستی در خاک ایتالیا جدی تر شده است.

پیشنهاد حذف سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده عادلانه نیست