«اوتیسم» در نیاوران خوانده می‌شود

پیشنهادهای اروپا به دولت آمریکا برای تحکیم اجرای برجام
نمایشنامه «اوتیسم» نوشته نگین صادقی‌پور، شنبه چهاردهم اسفند ساعت 17 در ادامه سلسله نشست‌های نمایشنامه خوانی فرهنگسرای نیاوران خوانش می‌شود.

پیشنهادهای اروپا به دولت آمریکا برای تحکیم اجرای برجام