نواختری در آسمان تایلند/عکس روز ناسا

پیشنهاداجرایی ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام به بخش خصوصی
نواختر صورت فلکی قوس به قدری پر نور است که می‌توان آن را با دوربین دوچشمی دید. این نواختر اما هفته‌ پیش قابل مشاهده با چشم غیر مسلح شد.

پیشنهاداجرایی ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام به بخش خصوصی